فرهنگ و هنر

کتابی که وظایف بندگان را نسبت به امام زمان (عج) مشخص می‌کند

کتابی که وظایف بندگان را نسبت به امام زمان (عج) مشخص می‌کند

کتاب «تکالیف بندگان نسبت به امام زمان (عج)» به معرفی و بیان هشتاد وظیفه و تکلیف از وظایف و تکالیف منتظران در زمان غیبت پرداخته است.Source link

دیدگاه در اینجا