تکنولوژی

جنجال بر سر اینترنتِ ارزان در ایران


ایسنا: درحالی که در موارد بسیاری اعتراضاتی درباره قیمت و تعرفه های اینترنتی شنیده می شود، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که ایران چهارمین کشور ارزان دنیا در زمینه تعرفه اینترنت با ترافیک های برابر است …

Source link

دیدگاه در اینجا