تکنولوژی

هشدار پلیس درباره عیددیدنی های مجازی


خبرگزاری ایسنا: نوروز۹۹ برای ایرانیان متفاوت از تمام دوره های پیشین است و دلیلش را هم همه می دانیم، مهمان ناخوانده ای به نام کرونا که حضورش سبب شده تا بسیاری از مهمانی ها و دید و بازدیدهای نوروزی به زمان دیگری موکول …

Source link

دیدگاه در اینجا