تکنولوژی

اعلام فهرست فروشگاه های آنلاین اصفهان برای شهروندان


به منظور جلوگیری از گسترش شیوع کرونا، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان فهرست فروشگاه های آنلاین اصفهان را اعلام کرد.

Source link

دیدگاه در اینجا